shophouse CTL Tower 1

Mặt Đường Dương Thị Giang
Mức giá Đang Cập Nhật
Diện tích 60 -120 m2

Liên hệ

0902 676 929