Prosper Plaza

Phan Văn Hớn - Quận 12
Mức giá 30 Triêu/ m2
Diện tích 15.000 m2

Liên hệ

0902 676 929