CTL TOWER 1

Dương Thị Giang - Quận 12
Mức giá 22 Triệu/m2
Diện tích 4.017 m2

Liên hệ

0902 676 929