HOMELAND PARADISE VILLAGE

Chiếm lĩnh vị trí độc tôn nối liền giữa Đà Nẵng- Quảng Nam
Mức giá 2.5 Tỷ
Diện tích 32 ha

Liên hệ

0902 676 929