Pháp Lý Dự Án Căn Hộ Stown Tham Lương – Quận 12

Cập nhật pháp lý căn hộ Stown tham Lương – Quận 12

Theo thông tin tư phía chủ đầu tư cung cấp,tới thời điểm cập nhật, pháp lý dự án stown tham lương.

– Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về phê duyệt đồ án điều chỉnh qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở tái định cư Tham Lương, phường Tân Thới Nhất, Quận 12.
– Quyết định số 473/QĐ-UBND-ĐT ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc phê quyệt đồ án điều chỉnh qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở tái định cư Tham Lương, phường Tân Thới Nhất, Quận 12.
– Công văn số 9332/SXD-CPXD ngày 08/08/2018 của Sở Xây dựng về thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Khu chung cư thuộc Dự án Khu nhà ở tái định cư Tham Luonwgm phường Tân Thới Nhất, Quận 12.
– Quyết định số 2014/QĐ-UBND-ĐT ngày 04/09/2018 Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung tại Điểm 8.1 Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 12 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về phê duyệt đồ án điều chỉnh qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tái định cư Tham Lương, phường Tân Thới Nhất Quận 12.
– Công văn số 1653/SXD-TĐDA ngày 01/02/2019 của Sở Xây dựng về thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình Khu chung cư thuộc Dự án Khu nhà ở tái định cư Tham Lương phường Tân Thới Nhất, Quận 12.
– Giấy phép xây dựng số 57/GPXD ngày 17/04/2019 về việc cấp phép xây dựng Giai đoạn 1 khu chung cư thuộc dự án và Giấy phép xây dựng số 60/GPXD ngày 18/05/2020 về việc cấp phép xây dựng Giai đoạn 2 khu chung cư thuộc dự án.

 Hồ sơ, giấy tờ về đầu tư dự án Stown Tham Lương

– Quyết định 1246/QĐ-UBND ngày 24/03/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận đầu tư Dự án Khu nhà ở tái định cư Tham lương, phường Tân Thới Nhất, Quận 12.
– Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 24/03/2015.
– Quyết định 2746/QĐ-UBND ngày 03/07/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sử đổi một số nội dung tại Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 24/03/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.
– Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 10/03/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 03/07/2018 và Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 24/03/2015 về chấp thuận đầu tư Dự án Khu nhà ở tái định cư Tham Lương, phường Tân Thới Nhất, Quận 12.
– Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cho phép chuyển nhượng một phần dự án là Chung cư CC1 – Khối B thuộc dự án Khu nhà ở tái định cư Tham Lương, phường Tân Thới Nhất, Quận 12.
– Công văn số 6356/SXD-PTN&TTBĐS ngày 08/05/2023 về việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với 327 căn hộ Chung cư CC1 – Khối B (STown Tham Lương), thửa đất số 462, tờ bản đồ số 48 thuộc Dự án Khu nhà ở tái định cư Tham Lương, phường Tân Thới Nhất, Quận 12.

Anh Chị Cần File mền Vui Lòng Liên Hệ Hotline : 0902 676 929

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902 676 929