DỰ ÁN CHUNG CƯ CÁN BỘ CÔNG AN ĐƯỜNG SONG HÀNH QUẬN 12

Đường Song Hành - Quận 12
Mức giá 15 triệu/m2
Diện tích 10.462 m2

Liên hệ

0902 676 929