Bảng Giá Căn Hộ Metro Star Quận 9

360 Xa Lộ Hà Nội, Phước Long B, Quận 9
Mức giá 3500 USD/m2
Diện tích 18.337,5 m2

Liên hệ

0902 676 929